Kontakt

PU Kids Land
 
Džemala Bijedića 2 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
 
Telefon: +387 33 618 564
 
info@kidsland.ba
 
Besplatni Kids Land telefon: 0800 222 31